Fundacja dla dzieci autystycznych i z zespołem Downa – Miś

Nasza fundacja dla dzieci autystycznych i z zespołem Downa – Miś już od 2 lat pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami. Nasi podopieczni to osoby ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Downa. Staramy się docierać do  rodzin, które potrzebują zarówno wsparcia medycznego czy psychologicznego, jak i materialnego. Współpracujemy z wieloma doskonałymi fachowcami, m.in. specjalistami z zakresu socjologii i diagnostyki autyzmu, którzy bardzo pomagają naszym podopiecznym. Działalność fundacji dzieci autystycznych i zespołem Downa opiera się na darowiznach. Mamy wielu wspaniałych darczyńców i dzięki ich pomocy możemy wspomagać potrzebujących poprzez zakup leków, środków higienicznych czy produktów spożywczych. W naszej fundacji działa również wielu oddanych swojej pracy wolontariuszy, których zaangażowanie i ciepło pozytywnie wpływa na samopoczucie podopiecznych i wciąż pozwala nam się rozwijać. Obecnie mamy pod opieką 68 osób na terenie całej Polski. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia deklaracji przynależności. Choć liczba przyjęć jest ograniczona, zapewniamy, że rozpatrzymy każdy wniosek.

Pomoc oparta na zrozumieniu

Praca naszej fundacji dla dzieci z zespołem Downa i ze spektrum autyzmu opiera się na trzech podstawowych filarach: pomocy, wsparciu i zrozumieniu. Wszyscy podopieczni mogą liczyć na wszechstronną pomoc ze strony naszej organizacji. W ramach swojej działalności oferujemy m.in. zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, które stymulują ich rozwój. Zapewniamy także wsparcie diagnostyczne i medyczne dla dzieci będących w grupie ryzyka. Jednak wsparcie materialne to nie jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć członkowie fundacji. Naszą siłą napędową jest wiara w Boga i na niej opieramy swoją pracę. To ona mobilizuje nas do nieustannego niesienia pomocy – także duchowej. Często jest to także forma terapii, którą oferujemy zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom.

Wiemy, jak ważne jest zrozumienie problemów, z jakimi borykają się rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, a jednocześnie mamy świadomość, jak trudne są one do zaakceptowania przez społeczeństwo. Dlatego też każdego dnia walczymy ze stereotypami i podajemy pomocną dłoń w potrzebie. Zachęcamy do kontaktu.

 

Na dzień dzisiejszy pomogliśmy już:

0

osobom

Trzymające się ręce

Pomoc

Nasi podopieczni mogą liczyć na wszechstronną pomoc z naszej strony. W ramach pozyskanych środków oferujemy wsparcie diagnostyczne i medyczne dla dzieci będących w grupie ryzyka. Zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz staramy się organizować zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój dzieci.

Ręce z sercem

Wsparcie

Nasi podopieczni mogą liczyć nie tylko na wsparcie materialne, ale również duchowe. Wiara w Boga daje nam siłę i mobilizuje do pracy, aby nie ustawać w niesieniu pomocy innym. Jest to często forma terapii, którą oferujemy rodzinom i dzieciom.

ikona ludzi

Zrozumienie

Wiemy, jak ważne jest zrozumienie problemów, z jakimi borykają się rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Staramy się zorganizować pomoc psychologiczną oraz wsparcie duchowe dla wszystkich członków. Walczymy ze stereotypami i podajemy pomocną dłoń w potrzebie.

Niebiesko dla autyzmu