Jak rozpoznać pierwsze objawy autyzmu?

Autyzm to wielopłaszczyznowe schorzenie, którego diagnozowanie i leczenie wymaga stałego kontaktu ze specjalistą. Trudno jest określić całościowy wzorzec zaburzeń, ponieważ choroba ta przebiega w zróżnicowany, odmienny dla niemal każdego dziecka sposób. Istnieją jednak pewne objawy, które już w pierwszych miesiącach życia malucha mogą wzbudzić czujność rodziców. Jak rozpoznać pierwsze symptomy autyzmu? Kwestię tę opisujemy w naszym artykule.

 

Poszczególne etapy rozwoju

Dziecko już od pierwszych dni intensywnie się rozwija. W przypadku kilkumiesięcznego, a następnie kilkuletniego małego człowieka wszystkie, nawet najdrobniejsze umiejętności, mają ogromne znaczenie. 

Obserwując zachowanie dziecka możemy rozpoznać, czy rozwija się ono prawidłowo. Możemy też wykryć niepokojące symptomy świadczące o różnego rodzaju schorzeniach. Wczesne objawy autyzmu na poszczególnym etapach to m.in.:

 • szósty miesiąc - maluch nie wykazuje mimiki twarzy, nie uśmiecha się,  
 • dziewiąty miesiąc - dziecko nie odpowiada na wydawane przez rodziców dźwięki, nie odwzajemnia uśmiechów,  
 • dwunasty miesiąc - dziecko nie gaworzy, nie reaguje na swoje imię,  
 • czternasty miesiąc - maluch nie wykonuje prostych gestów, takich jak machanie rączką na pożegnanie, 
 • szesnasty miesiąc - dziecko nie wypowiada słów lub używa wciąż tych samych wyrażeń,  
 • osiemnasty miesiąc - dziecko nie podejmuje zabawy "na niby",
 • dwudziesty czwarty miesiąc -  dziecko nie tworzy sensownych zdań, jego wypowiedzi są powtarzane, a nie spontaniczne.  

 

Pierwsze objawy autyzmu - na co zwrócić uwagę?

Jednym z podstawowych objawów autyzmu, na który warto zwrócić uwagę jest brak gaworzenia. Takie zachowanie może bowiem świadczyć o zaburzeniach w rozwoju mowy. Innym symptomem jest uboga mimika, sprawianie wrażenia nieobecności, brak ekspresji na twarzy i błądzenie wzrokiem. Niepokojący jest także brak reakcji na nasze gesty, uśmiech, pokazywane przedmioty czy wypowiadanie imienia dziecka. 

Gdy nasza pociecha jest nieco starsza, szczególną uwagę warto zwrócić na sposób jej zachowania w trakcie samodzielnej zabawy. Jeśli malucha korzysta z tej samej zabawki przez wiele godzin i robi to w sposób powtarzający się, monotonny może to świadczyć o występowaniu zaburzeń. 

Pierwsze objawy autyzmy to także:  

 • niechęć do dotykania i przytulania,  
 • przywiązanie do określonych przedmiotów i reagowanie gniewem, czy agresją w przypadku ich braku,  
 • brak chęci do wypowiadania słów, brak potrzeby nawiązywania kontaktów, 
 • powtarzanie tych samych komunikatów zasłyszanych np. z telewizji, mówienie tych samych słów bez sensu i odpowiedniego kontekstu,
 • gwałtowne reakcje w momencie, gdy zostanie zachwiana harmonia dnia codziennego np. gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego.