Poznaj metody terapii dla dzieci z autyzmem

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, które zwykle objawia się u dzieci przed ukończeniem trzeciego roku życia. Dotyczy mózgu i może mieć podłoże genetyczne. Charakteryzuje się przede wszystkim trudnościami w relacjach z innymi ludźmi oraz otoczeniem oraz wycofaniem i sztywnością zachowań, a trudności mogą mieć różny stopień nasilenia. Opieka nad dziećmi z autyzmem jest niezwykle wymagająca. Ważne jest, by zapewnić im odpowiednie wsparcie, na przykład poprzez zajęcia terapeutyczne, które pomogą im opanować poszczególne umiejętności oraz wygasić tak zwane trudne zachowania. Jakie metody terapii stosowane są u dzieci z autyzmem?

 

Terapia poznawczo-behawioralna 

Jednym z rodzajów zajęć terapeutycznych, w których biorą udział dzieci z autyzmem, jest terapia poznawczo-behawioralna. Taka metoda zakłada naukę poprzez konsekwencje naszych działań. Mowa tutaj przede wszystkim o stosowaniu nagród i kar za poszczególne działania oraz o modelowaniu, czyli obserwacji i naśladowaniu cudzych zachowań. Dzięki tego rodzaju zajęciom terapeutycznym możliwa jest eliminacja zachowań, które nie są pożądane, a także rozwijanie tych, które występują u dziecka w deficycie. Dzięki temu dziecku udaje się nie tylko nawiązywać kontakty społeczne, ale również odnaleźć się w rzeczywistości i funkcjonować w niej zgodnie z obowiązującymi normami.

 

Trening kompetencji społecznych i zajęcia z zakresu porozumiewania się 

Kolejną metodą terapii dla dzieci z autyzmem jest trening kompetencji społecznych. Jego kluczowym elementem jest określenie zdarzeń, którym towarzyszy uczucie gniewów oraz objawów, które im sprzyjają. Podczas zajęć odbywa się trening trudnych zachowań, na którego skutek wypracowane zostają takie reakcje, które są pożądane w codziennych relacjach z rówieśnikami. Dzięki niemu dziecko, które cierpi na autyzm, może wizualizować sobie ciąg wydarzeń, których przewidzenie pozwoli na nabycie takich umiejętności, które będą przydatne w codziennych kontaktach z otoczeniem.

Podczas pełnienia opieki nad dzieckiem z autyzmem często zauważalne są również trudności w zakresie porozumiewania się, które jest dla nich sporym wyzwaniem. Dlatego zajęcia w tym zakresie również bywają pomocne. Podczas terapii dziecko rozwija umiejętności wykorzystywania zachowań komunikacyjnych do regulacji kontaktów społecznych. Mowa tutaj przede wszystkim o kształtowaniu wiedzy dotyczącej tego, czym jest komunikacja oraz niezbędnych umiejętności do tego, by ją odpowiednio wykorzystywać podczas codziennych kontaktów z innymi osobami.