Pomoc dla dzieci z zespołem Downa

Zapewnimy wszechstronną pomoc dla dzieci z zespołem Downa, wspieramy ich leczenie oraz prawidłowy rozwój emocjonalny. Pragniemy, by nasi podopieczni byli jak najbardziej samodzielni i mieli szanse na normalne życie. Ponieważ organizujemy dla dzieci kreatywne zajęcia, dajemy im szansę na odnalezienie i rozwój swoich pasji oraz integrację w grupie. Trisomia 21 chromosomu to wada genetyczna, jednak my każdego dnia udowadniamy, że da się z nią normalnie żyć.

Pomoc dzieciom z zespołem Downa jesteśmy w stanie zapewnić dzięki wolontariuszom oraz poprzez współpracę z psychologami, socjologami i diagnostami. Nasza działalność nie byłaby jednak możliwa bez darczyńców, którzy przekazują wsparcie finansowe. Pieniądze zebrane podczas akcji charytatywnej lub przelane bezpośrednio na nasze konto przeznaczane są m.in. na zakup leków czy organizację wycieczek dla dzieci.

Opieka nad dzieckiem z zespołem Downa

Opieka nad dzieckiem z zespołem Downa nie różni się drastycznie od zajmowania się zdrowym maluchem. Owszem, niemowlęta mają często bardziej wiotkie mięśnie i generalnie dziecko przez całe życie zmaga się z obniżonym napięciem mięśniowym, ale nie należy traktować go, jak osoby całkowicie niepełnosprawnej. Trochę później zacznie chodzić i mówić, ale jest tak samo ciekawe świata, jak inne dzieci. W przypadku niewielkiego stopnia upośledzenia większość czynności jest dla naszych podopiecznych całkowicie do opanowania. Wymaga to rzecz jasna od nas jako opiekunów większego zaangażowania i wspierania rozwoju dziecka z zespołem Downa, ale przynosi to wymierne korzyści. Takie dzieci bardzo dobrze komunikują się za pomocą gestów i uczą poprzez naśladownictwo. Mają także dobrą pamięć wzrokową. W codziennej pracy wykorzystujemy ich mocne strony, aby jak najwięcej mogły skorzystać na naszej opiece.

Jak opiekować się dzieckiem z zespołem Downa?

Organizowanie czasu dziecku z zespołem Downa powinno być dostosowane do jego możliwości. Dlatego uważnie obserwujemy naszych podopiecznych i włączamy ich do codziennego życia. Postępujemy zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, otaczamy czułością i bliskością, aby czuły się z nami bezpiecznie. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzieci z zespołem Downa jeszcze mocniej potrzebują czuć się kochane. Wpływa to nie tylko na ich samopoczucie, ale również lepszy rozwój potencjału poznawczego. Nasi wolontariusze organizują także swoim podopiecznym różne gry, zabawy i zajęcia integracyjne, co pomaga maluchom aktywnie spędzić czas i uczy ich kompetencji społecznych.